Цени

Оценка: 4.5 от 10 гласа

Крайните цени с монтаж и ДДС за различните модели газови уредби са както следва:

 1. GASITALY F5 ECO за 3 или 4 цилиндрови автомобили - СТАРА ЦЕНА:1050 ЛВ.  , ПРОМОЦИЯ - НОВА ЦЕНА 949 ЛВ.

 В цената се включват следните елементи: Компютър за управление на газовото устройство - А.Е.В. МР32 ЕСО , Кабелаж , ключ (пулт за управление) в едно с нивопоказател на горивото в газовата бутилка , МАП ( комбиниран сензор за следене на налягането на газовата фаза и сензор за разреждането във всмукателния колектор ) , сензор за температурата на редуктор/изпарителя , Италиански инжектори VALTEK 30 ( могат да бъдат заменени с новия,по-мощен модел VALTEK 37,TOMASETTO или RAIL 30- в зависимост от предпочитанията на клиента ) , Изпарител/Редуктор GASITALY ALASKA - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Евронивомер GASITALY - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Зарядно устройство за бронята на автомобила , тръби за газ - FARO , Маркучи за охлаждаща течност и изпарена газ - FARO , ГАЗОВА БУТИЛКА  и всички помощни материали необходими за цялостния монтаж на газовата уредба.
 Системата с ниската си цена ,упростен монтаж и високо качество  е изключително подходяща и търсена за масовите автомобили.Пълната Гаранцията на уредбата е 2 години.

 

  2. GASITALY F5 COMPACT за 3 или 4 цилиндрови автомобили - ЦЕНА 1100 ЛВ.
 
В цената се включват следните елементи: Компютър за управление на газовото устройство - А.Е.В. МР48 COMPACT , Кабелаж , ключ (пулт за управление) в едно с нивопоказател на горивото в газовата бутилка , МАП ( комбиниран сензор за следене на налягането на газовата фаза и сензор за разреждането във всмукателния колектор ) , сензор за температурата на редуктор/изпарителя ,сензор за температурата на изпарената газ , Италиански инжектори VALTEK 30 ( могат да бъдат заменени с новия,по-мощен модел VALTEK 37,TOMASETTO или RAIL 30- в зависимост от предпочитанията на клиента ) , Изпарител/Редуктор GASITALY ALASKA - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Евронивомер GASITALY - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Зарядно устройство за бронята на автомобила , тръби за газ - FARO , Маркучи за охлаждаща течност и изпарена газ - FARO , ГАЗОВА БУТИЛКА  и всички помощни материали необходими за цялостния монтаж на газовата уредба.
 Изключително високото италианско качество на използваните елементи съчетано с множеството допълнителни функции , спомагащи за лесното конвертиране на така наречените "трудни коли" прави тази система много предпочитана от повечето клиенти.Софтуера на газовия компютър е така разработен ,че подържа на практика всички познати на световния пазар газови инжектори .Пълната Гаранцията на уредбата е 2 години.

 

   3. GASITALY F5 COMPACT OBD II за 3 или 4 цилиндрови автомобили - ЦЕНА 1300 ЛВ.
 
В цената се включват следните елементи: Компютър за управление на газовото устройство - А.Е.В. МР48 COMPACT OBD II , Кабелаж , ключ (пулт за управление) в едно с нивопоказател на горивото в газовата бутилка , МАП ( комбиниран сензор за следене на налягането на газовата фаза , сензор за разреждането във всмукателния колектор и сензор за температурата на изпарената газ ) , сензор за температурата на редуктор/изпарителя , Италиански инжектори " I-PLUS" ( могат да бъдат заменени с новия,по-бърз единичен инжектор " GASITALY " в зависимост от предпочитанията на клиента ) , Изпарител/Редуктор GASITALY ALASKA - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Евронивомер GASITALY - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Зарядно устройство за бронята на автомобила , тръби за газ - FARO , Маркучи за охлаждаща течност и изпарена газ - FARO , ГАЗОВА БУТИЛКА  и всички помощни материали необходими за цялостния монтаж на газовата уредба.
 Цялата функционалност на компютъра GASITALY COMPACT съчетана с възможноста за непрекъсната самоадаптация на въздушно/газовата смес през вградената в автомобила  - OBD II букса за диагностика прави тази ситема изключително подходяща за автомобили , които  са произведени след 2000 г. Когато се монтира такава уредба ,клиентите остават очаровани от динамиката на автомобила,безпроблемната работа на двигателя ( никога не се появява индикацията за грешка при двигателя) , което води от своя страна до понижен разход в сравнение с нормалните газови инжекциони познати на българския пазар.  Пълната Гаранцията на уредбата е 2 години и 5 години за електрониката.

 

 4. GASITALY F5 STD OBD II за 5 или 6 цилиндрови автомобили - ЦЕНА 1500 ЛВ.
 
В цената се включват следните елементи: Компютър за управление на газовото устройство - А.Е.В. STD OBD II - 6  , Кабелаж , ключ (пулт за управление) в едно с нивопоказател на горивото в газовата бутилка , МАП ( комбиниран сензор за следене на налягането на газовата фаза , сензор за разреждането във всмукателния колектор и сензор за температурата на изпарената газ ) , сензор за температурата на редуктор/изпарителя , Италиански инжектори VALTEK 30 ( могат да бъдат заменени с новия,по-мощен модел VALTEK 37,TOMASETTO или RAIL 30- в зависимост от предпочитанията на клиента )  , Изпарител/Редуктор GASITALY ANTARTIC - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Евронивомер GASITALY - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Зарядно устройство за бронята на автомобила , тръби за газ - FARO , Маркучи за охлаждаща течност и изпарена газ - FARO , ГАЗОВА БУТИЛКА  и всички помощни материали необходими за цялостния монтаж на газовата уредба.
 Цялата функционалност на компютъра А.Е.В. STD OBD II - 6  съчетана с възможноста за непрекъсната самоадаптация на въздушно/газовата смес през вградената в автомобила  - OBD II букса за диагностика прави тази ситема изключително подходяща за автомобили , които  са произведени след 2000 г. Без разлика в динамиката на автомобила,безпроблемната работа на двигателя ( никога не се появява индикацията за грешка при двигателя) , което води от своя страна до понижен разход ,са част от превазходствата на тази газова система.  Пълната Гаранцията на уредбата е 2 години и 5 години за електрониката.

 

  5. GASITALY F5 STD OBD II за 8 цилиндрови автомобили - ЦЕНА  2000 ЛВ.
 
В цената се включват следните елементи: Компютър за управление на газовото устройство - А.Е.В. STD OBD II - 8  , Кабелаж , ключ (пулт за управление) в едно с нивопоказател на горивото в газовата бутилка , МАП ( комбиниран сензор за следене на налягането на газовата фаза , сензор за разреждането във всмукателния колектор и сензор за температурата на изпарената газ ) , сензор за температурата на редуктор/изпарителя , Италиански инжектори VALTEK 30 ( могат да бъдат заменени с новия,по-мощен модел VALTEK 37,TOMASETTO или RAIL 30- в зависимост от предпочитанията на клиента )  , 2 Броя Изпарител/Редуктор GASITALY ANTARTIC - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Евронивомер GASITALY - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Зарядно устройство за бронята на автомобила , тръби за газ - FARO , Маркучи за охлаждаща течност и изпарена газ - FARO , ГАЗОВА БУТИЛКА  и всички помощни материали необходими за цялостния монтаж на газовата уредба.
 Цялата функционалност на компютъра А.Е.В. STD OBD II - 8  съчетана с възможноста за непрекъсната самоадаптация на въздушно/газовата смес през вградената в автомобила  - OBD II букса за диагностика прави тази ситема изключително подходяща за автомобили , които  са произведени след 2000 г. Без разлика в динамиката на автомобила,безпроблемната работа на двигателя ( никога не се появява индикацията за грешка при двигателя) , което води от своя страна до понижен разход ,са част от превазходствата на тази газова система.  Пълната Гаранцията на уредбата е 2 години и 5 години за електрониката.

 

  6.GASITALY F5 STD OBD II за 10 цилиндрови автомобили - ЦЕНА  2500 ЛВ.
 
В цената се включват следните елементи: Компютър за управление на газовото устройство - А.Е.В. STD OBD II - 10  , Кабелаж , ключ (пулт за управление) в едно с нивопоказател на горивото в газовата бутилка , МАП ( комбиниран сензор за следене на налягането на газовата фаза , сензор за разреждането във всмукателния колектор и сензор за температурата на изпарената газ ) , сензор за температурата на редуктор/изпарителя , Италиански инжектори VALTEK 30 ( могат да бъдат заменени с новия,по-мощен модел VALTEK 37,TOMASETTO или RAIL 30- в зависимост от предпочитанията на клиента )  , 2 Броя Изпарител/Редуктор GASITALY ANTARTIC - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Евронивомер GASITALY - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Зарядно устройство за бронята на автомобила , тръби за газ - FARO , Маркучи за охлаждаща течност и изпарена газ - FARO , ГАЗОВА БУТИЛКА  и всички помощни материали необходими за цялостния монтаж на газовата уредба.
 Цялата функционалност на компютъра А.Е.В. STD OBD II - 10  съчетана с възможноста за непрекъсната самоадаптация на въздушно/газовата смес през вградената в автомобила  - OBD II букса за диагностика прави тази ситема изключително подходяща за автомобили , които  са произведени след 2000 г. Без разлика в динамиката на автомобила,безпроблемната работа на двигателя ( никога не се появява индикацията за грешка при двигателя) , което води от своя страна до понижен разход ,са част от превазходствата на тази газова система.  Пълната Гаранцията на уредбата е 2 години и 5 години за електрониката.

 

 
  7.GASITALY  F5 STD OBD II от 12 до 16 цилиндрови автомобили - ЦЕНА  2800 ЛВ.
 
В цената се включват следните елементи: 2 броя Компютър за управление на газовото устройство - А.Е.В. STD OBD II - 8  , Кабелаж , ключ (пулт за управление) в едно с нивопоказател на горивото в газовата бутилка , МАП ( комбиниран сензор за следене на налягането на газовата фаза , сензор за разреждането във всмукателния колектор и сензор за температурата на изпарената газ ) , сензор за температурата на редуктор/изпарителя , Италиански инжектори VALTEK 30 ( могат да бъдат заменени с новия,по-мощен модел VALTEK 37,TOMASETTO или RAIL 30- в зависимост от предпочитанията на клиента )  , 2 Броя Изпарител/Редуктор GASITALY ANTARTIC - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Евронивомер GASITALY - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Зарядно устройство за бронята на автомобила , тръби за газ - FARO , Маркучи за охлаждаща течност и изпарена газ - FARO , ГАЗОВА БУТИЛКА  и всички помощни материали необходими за цялостния монтаж на газовата уредба.
 Основното предимство на газовата система GASITALY е възможноста два компютъра , свързани по подходящ начин да работят като един и да бъдат управлявани само с ЕДИН ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ . Цялата функционалност на компютъра А.Е.В. STD OBD II   съчетана с възможноста за непрекъсната самоадаптация на въздушно/газовата смес през вградената в автомобила  - OBD II букса за диагностика прави тази ситема изключително подходяща за автомобили , които  са произведени след 2000 г. Без разлика в динамиката на автомобила,безпроблемната работа на двигателя ( никога не се появява индикацията за грешка при двигателя) , което води от своя страна до понижен разход ,са част от превазходствата на тази газова система.  Пълната Гаранцията на уредбата е 2 години и 5 години за електрониката.

 

 8.GASITALY  F5 DIRECT OBD II за 4 цилиндрови автомобили - ЦЕНА  2000 ЛВ.
 
В цената се включват следните елементи: Компютър за управление на газовото устройство - А.Е.В. DIRECT  , Кабелаж , ключ (пулт за управление) в едно с нивопоказател на горивото в газовата бутилка , МАП ( комбиниран сензор за следене на налягането на газовата фаза , сензор за разреждането във всмукателния колектор и сензор за температурата на изпарената газ ) , сензор за температурата на редуктор/изпарителя , Италиански инжектори " I-PLUS" ( могат да бъдат заменени с новия,по-бърз единичен инжектор " GASITALY " в зависимост от предпочитанията на клиента )  , Изпарител/Редуктор GASITALY ANTARTIC - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Евронивомер GASITALY - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Зарядно устройство за бронята на автомобила , тръби за газ - FARO , Маркучи за охлаждаща течност и изпарена газ - FARO , ГАЗОВА БУТИЛКА  и всички помощни материали необходими за цялостния монтаж на газовата уредба.
 Тази уредба притежава специално разработен ,компютър който позволява да се управляват бензиновите инжектори на двигателите с директно впръскване на бензина в горивната камера- FSI , TFSI , TSI , GDI , DI и др.Основния проблем при тези двигатели е ,че бензиновите инжектори не бива да се спират изцяло ,за да не се запушат.Затова е създадена сложна стратегия при която през определен брой цикли (различен за всеки модел двигател) се прави по едно впръскване на бензин.По този начин двигателя работи и на двете горива без това да се усеща по никакъв начин.Процента бензин варира между 5% - 20% в зависимост от типа на мотора. Без разлика в динамиката на автомобила,безпроблемната работа на двигателя ( никога не се появява индикацията за грешка при двигателя) ,са част от превазходствата на тази газова система.  Пълната Гаранцията на уредбата е 2 години .

 

 
  9. GASITALY  F5 DISEL/GAS  - ЦЕНА  :Очаквайте скоро 
 
В цената се включват следните елементи: Компютър за управление на газовото устройство - А.Е.В. DISEL  , Кабелаж , ключ (пулт за управление) в едно с нивопоказател на горивото в газовата бутилка , МАП ( комбиниран сензор за следене на налягането на газовата фаза , сензор за разреждането във всмукателния колектор и сензор за температурата на изпарената газ ) , сензор за температурата на редуктор/изпарителя , Италиански инжектори " I-PLUS" ( могат да бъдат заменени с новия,по-бърз единичен инжектор " GASITALY " в зависимост от предпочитанията на клиента )  , Изпарител/Редуктор GASITALY ALASKA - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Евронивомер GASITALY - произведен от италианската фирма TOMASETTO , Зарядно устройство за бронята на автомобила , тръби за газ - FARO , Маркучи за охлаждаща течност и изпарена газ - FARO , ГАЗОВА БУТИЛКА  и всички помощни материали необходими за цялостния монтаж на газовата уредба.
 Тази уредба притежава специално разработен ,компютър който позволява да се емулират датчиците на дизеловия двигател ,така че да се намали дизеловото гориво и то да бъде заместено с пропан/бутан или метан.Основния проблем при тези двигатели е ,че няма запалителни свещи и алтернативното гориво се запалва с порция нафта, т.е. двигателя работи постояно и с двете горива.За момента все още се провеждат тестови с тази система на различни автомобили и очакваме до края на 2014 г. да бъде пусната свободно на Българския пазар.  Пълната Гаранцията на уредбата е 2 години .