GASITALY ECU SET F3 STANDARD

Няма гласове.

GASITALY F3 е проектиран и разработен за всички превозни средства, с многоточково впръскване в бензиновия двигатели, компактни и лесни за инсталиране. Той използва един и същ софтуер за калибриране и USB кабел.

  • Възможност да се постигне Euro 4 нива на емисии
  • Гъвкавост позволява калибровката да бъде направена за по-малко време (и по-ниска цена), в сравнение с други системи
  • По-добрa функцията за автоматична настройка, перфектно работещ в 90% от случаите
  • Всички кабели са с конектори, няма нужда от пилинг кабели