GASITALY ECU SET F5 COMPACT

Няма гласове.

Разработен е от AEB (с моно гнездо), способен да постигнат нива на емисии Euro 5 и Euro 4. Той е в състояние да управлява датчика за налягането на газта, датчик MAP, датчик на температурата на газа, датчик за температура на водата, датчик за нивото на газ, сензор за кислород и ключ тип AEB119B.